Γραμμές αστικής συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης

Στην Θεσσαλονίκη ο ΟΣΕΘ διαθέτει ένα αρκετά διευρυμένο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών ώστε να εξυπηρετείται επαρκώς η Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γραμμές αστικής συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης.