Μεταφορά στάσης της γραμμής 59

Με αφορμή την επιστολή πολίτη-επιβάτη των Μ.Μ.Μ. και έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.4482/2017 (Α’102) «Nέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και κάθε άλλη θεσμική αρμοδιότητα της
ΟΣΕΘ ΑΕ για τα υπόψη θέματα, σε συνέχεια του σχετικού, εξαιτίας αναγκών δόμησης και με σκοπό την
ελάχιστη όχληση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΣΕΘ αποφασίζει:

Την μεταφορά της στάσης «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» (IVR: 8044) των κυκλικών λεωφορειακών γραμμών Νο
59,59A,59K κατά περίπου 130 μ. ανατολικότερα στο ρεύμα κατεύθυνσης προς οδό Ακροπόλεως (άνοδος) όπως υποδεικνύεται στον Χάρτη 1.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments