Προσωρινή εκτροπή γραμμής 14 – Δείτε την νέα διαδρομή!

Ο Ο.Σ.Ε.Θ. αποφασίζει:

 • Την τροποποίηση των διαδρομών των αστικών λεωφορειακών γραμμών Νο 14 «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ.
  ΣΤΑΘΜΟΣ» (Ο.Α.Σ.Θ.) και Νο 14Α «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΣΙΣ» (Ο.Α.Σ.Θ.) κατά
  την χρονική περίοδο των προσωρινών έργων βελτίωσης ανάπλασης της οδού 17 Νοέμβρη, μεταξύ
  των οδών Σταγειρίτη έως Σμύρνης, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 • Την τοποθέτηση προσωρινής στάσης στην οδό Κ. Βάρναλη μεταξύ των
  οδών Δ. Βισβίζη και Κ. Παλαμά σύμφωνα με την Εικόνα 1.
  • Λόγω της προσωρινής εκτροπής των αστικών λεωφορειακών γραμμών Νο 14 «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ» και Νο 14Α «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΣΙΣ» επηρεάζονται οι στάσεις:
  • Φάση Γ: «ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ» (ivr: 15004) (με φορά κατεύθυνσης προς κλινική ΓΕΝΝΕΣΙΣ)
 • Φάση Δ, Ε & ΣΤ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (ivr: 15008) (με φορά κατεύθυνσης προς κέντρο
  Θεσσαλονίκης)
  οι οποίες δεν θα εκτελούνται προσωρινά για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες των φάσεων που
  τις επηρεάζουν.
 • Η υπόψη τροποποίηση τελεί υπό διαδικασία ελέγχου και προσαρμογών-βελτιώσεων.
 • Η ισχύς της παρούσας ταυτίζεται με την έναρξη και τη λήξη των εργασιών του θέματος.

Ειδικότερα, οι λεωφορειακές γραμμές που επηρεάζονται, λόγω της εκτέλεσης των έργων, θα
ακολουθούν τις παρακάτω διαδρομές εκτροπής σύμφωνα με τις αντίστοιχες φάσεις των εργασιών:

Τώρα εκτελείται η Φάση Β’ – Ολικός αποκλεισμός της οδού 17 Νοέμβρη μεταξύ των οδών Σμύρνης και Κρήτης.

 • Αστική λεωφορειακή γραμμή Νο 14Α «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ – Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΣΙΣ»: Η
  επιστροφή της γραμμής θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών 17ης Νοέμβρη – Δ.
  Βιζβίζη – Κ. Βάρναλη – Κ. Παλαμά – 17ης Νοέμβρη – Κλινική ΓΕΝΝΕΣΙΣ – 17ης Νοέμβρη – Σμύρνης Κύπρου – Σταγειρίτη – 17ης Νοέμβρη – Δ. Βιζβίζη – Κ. Βάρναλη – Τ.Σ. Άνω Τούμπας (Χάρτης 1).

Φάση Γ’ – Ολικός αποκλεισμός της οδού 17 Νοέμβρη μεταξύ των οδών Κρήτης και Τερψιθέας.

 • Αστική λεωφορειακή γραμμή Νο 14Α «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΣΙΣ»: Η
  επιστροφή της γραμμής θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών 17 Νοέμβρη – Γ. Σεφέρη –
  Κ. Βάρναλη – Κ. Παλαμά – 17 Νοέμβρη – Κλινική ΓΕΝΝΕΣΙΣ – 17 Νοέμβρη – Δ. Βιζβίζη – Κ. Βάρναλη –
  Τ.Σ. Άνω Τούμπας (Χάρτης 2).
 • Αστική λεωφορειακή γραμμή Νο 14 «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ»: Η επιστροφή της γραμμής
  θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών 17 Νοέμβρη – Γ. Σεφέρη – Κ. Βάρναλη – Κ. Παλαμά –
  17 Νοέμβρη – Δ. Βισβίζη – Κ. Βάρναλη – Τ.Σ. Άνω Τούμπας (Χάρτης 2).

Φάση Δ’ – Ολικός αποκλεισμός της οδού 17 Νοέμβρη μεταξύ των οδών Τερψιθέας και Μεσολογγίου.

 • Αστική λεωφορειακή γραμμή Νο 14Α «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΣΙΣ»: Η
  επιστροφή της γραμμής θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών 17 Νοέμβρη – ΔημοκρατίαςΚ. Βάρναλη – Γ. Σεφέρη – 17 Νοέμβρη – κλινική ΓΕΝΝΕΣΙΣ – 17 Νοέμβρη – Δ. Βισβίζη – Κ. ΒάρναληΤ.Σ. Άνω Τούμπας (Χάρτης 3).
 • Αστική λεωφορειακή γραμμή Νο 14 «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ»: Η επιστροφή της γραμμής
  θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών 17 Νοέμβρη – Δημοκρατίας – Κ. Βάρναλη – Γ.
  Σεφέρη – 17 Νοέμβρη – Δ. Βισβίζη – Κ. Βάρναλη – Τ.Σ. Άνω Τούμπας (Χάρτης 3).
 • Η μετάβαση της γραμμής Νο 14 θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών Τ.Σ. Άνω Τούμπας –
  Κ. Βάρναλη – Δημοκρατίας – 17 Νοέμβρη – συνέχεια στο δρομολόγιο (Χάρτης 3).

Φάσεις Ε’ και ΣΤ’– Μερικός αποκλεισμός της οδού 17 Νοέμβρη μεταξύ των οδών Τερψιθέας και Αθ.Σταγειρίτη και μονοδρόμηση του τμήματος της οδού 17 Νοέμβρη από Σταγειρίτη έως Δημοκρατίας με φορά κατεύθυνσης προς κλινική ΓΕΝΝΕΣΙΣ.

Μονοδρομείται η οδός 17 Νοέμβρη στο τμήμα από οδό Σταγειρίτη έως οδό Δημοκρατίας με
φορά κατεύθυνσης προς την οδό Δημοκρατίας.

 • Αστική λεωφορειακή γραμμή Νο 14Α «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΣΙΣ»: Η
  επιστροφή της γραμμής θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών 17 Νοέμβρη –
  Δημοκρατίας – Κ. Βάρναλη – Γ. Σεφέρη – 17 Νοέμβρη – κλινική ΓΕΝΝΕΣΙΣ – 17 Νοέμβρη – Δ.
  Βισβίζη – Κ. Βάρναλη – Τ.Σ. Άνω Τούμπας (Χάρτης 4).
 • Αστική λεωφορειακή γραμμή Νο 14 «ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ-Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ»: Η επιστροφή της γραμμής
  θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών 17 Νοέμβρη – Δημοκρατίας – Κ. Βάρναλη – Γ.
  Σεφέρη – 17 Νοέμβρη – Δ. Βισβίζη – Κ. Βάρναλη – Τ.Σ. Άνω Τούμπας. (Χάρτης 4). Η μετάβαση
  της γραμμής θα ακολουθεί το δρομολόγιο μέσω των οδών Τ.Σ. Άνω Τούμπας – Κ. Βάρναλη – Γ.
  Σεφέρη – Τερψιθέας – Κύπρου – Αθ. Σταγειρίτη – Γρ. Λαμπράκη – συνέχεια στο δρομολόγιο.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments