Εισιτήρια – Κάρτες στα λεωφορεία ΟΑΣΘ-ΚΤΕΛ

Παρατίθεται αναλυτικός οδηγός χρήσης κομίστρου στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τα αστικά λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΕΘ. Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν τόσο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εισιτήρια – Κάρτες στα λεωφορεία ΟΑΣΘ-ΚΤΕΛ.