Εισιτήρια – Κάρτες στα λεωφορεία ΟΑΣΘ-ΚΤΕΛ

Παρατίθεται αναλυτικός οδηγός χρήσης κομίστρου στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τα αστικά λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΕΘ. Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν τόσο ΟΑΣΘ όσο και τις αστικές γραμμές των ΚΤΕΛ. Τα εισιτήρια εκδίδονται από τον ΟΑΣΘ, αλλά χρησιμοποιούνται  και τις αστικές γραμμές που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ. Οι τιμές καθορίζονται από την Α 31201/1611/2020 ΚΥΑ και ισχύουν οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εισιτήρια – Κάρτες στα λεωφορεία ΟΑΣΘ-ΚΤΕΛ.