Αριθμοί Στόλου
ΙδιοκτήτηςΧρονολογία αγοράςΘύρεςΑριθμοί στόλου
ΟΑΣΘ20042351-374
ΟΑΣΘ20043375-398
ΟΑΣΘ20073201-240
Βίντεο που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος
Φωτογραφίες που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος