Πληροφορίες σύντομα διαθέσιμες

Αριθμοί στόλου

Βίντεο που αφορούν το συγκεκριμένο τύπο οχήματος
Φωτογραφίες που αφορούν το συγκεκριμένο τύπο οχήματος