Πληροφορίες των Μ.Μ.Μ. της Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) διαθέτει συνολικά 77 γραμμές εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Εκτός από το κυρίως πολεοδομικό συγκρότημα που εξυπηρετείται από τον Οργανισμό Αστικών Λεωφορείων Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς εκτελούν και αυτά δρομολόγια με περιαστικές γραμμές, εξυπηρετώντας τους γειτονικούς δήμους Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Για κάποιες από τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος υπάρχει ανταπόκριση με άλλες λεωφορειακές γραμμές από διάφορους σταθμούς μετεπιβίβασης.
 
Βασικές Πληροφορίες
Πρόσβαση με τα λεωφορεία
Κορονοιός
Συμπληρωματικές Πληροφορίες