Αριθμοί Στόλου
ΙδιοκτήτηςΧρονολογία αγοράςΑριθμοί στόλου
Παπαδάκης/Leasing2021*2351-2355
Βίντεο που αφορούν το συγκεκριμένο τύπο οχήματος
Φωτογραφίες που αφορούν το συγκεκριμένο τύπο οχήματος