Τροποποιήσεις στην τοπική γραμμή 91 του Λαγκαδά

Τροποποιήσεις ανακοίνωσε ο ΟΣΕΘ που αφορούν τόσο ίδρυση νέας στάση όσο και αλλαγή στην χάραξη της διαδρομής της γραμμής. Οι αλλαγές γίνονται μετά από έγγραφα από τον Δήμου Λαγκαδά αλλά και τον Προέδρο Τ.Κ. Ανάληψης στον ΟΣΕΘ. Συγκεκριμένα οι αλλαγές είναι οι εξής :

  • Την τροποποίηση του δρομολογίου μετάβασης των λεωφορειακών γραμμών 91Α, 91Β και της θερινής λεωφορειακής γραμμής Νο 91Υ ως εξής: είσοδος με αριστερόστροφο ελιγμό προς το κέντρο του οικισμού από την αμέσως προηγούμενη οδό που χωροθετείται βορειοδυτικά της υφιστάμενης τοπικής οδού από όπου διέρχεται σήμερα η λεωφορειακήγραμμή 91 Α.
  • Τη μεταφορά της στάσης «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ» (ivr: 26200) των λεωφορειακών γραμμών
    91Α, 91Β και της θερινής λεωφορειακής γραμμής Νο 91Υ, σε νέα θέση σύμφωνα με το
    τροποποιημένο δρομολόγιο και τον Χάρτη 1 και την Εικόνα 1.
  • Την ίδρυση νέας στάσης στην πλατεία του οικισμού με όνομα «ΠΛΑΤΕΙΑ» σύμφωνα με τον
    Χάρτη 1 και τις Εικόνες 2, 3.

Μεταφορά της στάσης «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ» στο τροποποιημένο δρομολόγιο μετάβασης των λγ 91Α, 91Β και 91Υ

‘Ιδρυση νέας στάσης «ΠΛΑΤΕΙΑ» στην πλατεία της Τ.Κ. Ανάληψης

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Λουκοβίτης Δημήτρης

Ας αποφασίσουν οι οδηγοί της γραμμής για να σταματούν στη νέα στάση «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ», γιατί κάποιοι δε θέλουν να σταματήσουν επειδή δεν έχει ένδειξη στάσης και όταν τους λέμε γιατί δε μπαίνουν από την παλιά είσοδο απαντούν τα παράπονά σας στον πρόεδρο του χωριού που αλλάζει συνεχώς τις στάσεις.