Καταγραφή της υπάρχουσας Κατάστασης 150 Λεωφορείων από τον ΟΑΣΘ

Σύμφωνα με πράξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια, ο ΟΑΣΘ ενδιαφέρεται να αναθέσει την καταγραφή και οικονομική εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης 150 λεωφορείων του.


Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία «COST MANAGEMENT SERVICES ΕΠΕ», ενώ το εκτιμώμενο κόστος της υπολογίζεται στα 22.250€ (χωρίς ΦΠΑ)

Βασικός σκοπός της διαδικασίας αυτής θα είναι να αποφασιστεί εάν, καθένα όχημα ξεχωριστά, θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση του όπως έχει, να γίνει αποκατάσταση – επισκευή και να συνεχιστεί η χρήση του ή εάν θα πρέπει το όχημα να αποσυρθεί από την κυκλοφορία.

Το κόστος της συνολικής υπηρεσίας να είναι στα 22.500€ και περιλάμβανει:

  • Δημιουργία Φακέλου Ηλεκτρονικά και σε Σκληρό Αντίγραφο (Hard Copy) για κάθε ένα από τα οχήματα.
  • Μελέτη του ιστορικού του εκάστοτε οχήματος και επικοινωνία με συγκεκριμένους χρήστες, προκειμένου να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί σε βάθος η παρούσα κατάσταση, βάσει της αντίληψης των χρηστών.
  • Μετάβαση των προς έλεγχο οχημάτων σε συγκεκριμένο χώρο,του οργανισμού η εξωτερικού ιδιωτικού συνεργείου, ο οποίος θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό λεπτομερούς οπτικής διερεύνησης της κατάστασης του Οχήματος προκειμένου η ομάδα μηχανικών της εταιρείας να προβεί στην εξέταση αυτή και στην αποτύπωσής της. Η εξέταση θα συμπληρώνεται με την επί του δρόμου δοκιμή με επιβαίνοντες τον οδηγό του οχήματος και το μηχανικό που θα διενεργεί τον έλεγχο.
  • Συγκέντρωση όλων των δεδομένων από τη διερεύνηση στο συνεργείο, τη συνέντευξη του χρήστη και το ιστορικό του οχήματος στο φάκελο του οχήματος.
  • Παρουσίαση συγκεκριμένης κοστολογημένης πρότασης, προκειμένου να αποφασιστεί: − Η συνέχιση της χρήσης ως έχει. − Η αποκατάσταση του οχήματος και η συνέχιση της χρήσης του. − Η απόσυρση και αντικατάστασή του.
  • Σε περίπτωση που χρειαστούν ανταλλακτικά, τότε θα προταθούν:
    • Για τα συστήματα ασφαλείας (σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης, σύστημα αναρτήσεων) ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης του οίκου που κατασκεύασε το ανταλλακτικό για το εργοστάσιο παραγωγής του οχήματος (ΟΕΜ).
    • Για τα υπόλοιπα συστήματα του οχήματος, τα οποία δεν επηρεάζουν την ασφάλειά του, η χρήση after market προϊόντων που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Τα παραπάνω παραδοτέα θα πρέπει να υλοποιηθούν και να παραδοθούν στον Ο.Α.Σ.Θ. έως την 20-12-2021

περισσότερα μπορείτε να δείτε στην Διαύγεια:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%98%CE%A046%CE%9C%CE%A884-%CE%96%CE%A1%CE%93?inline=true
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Σύμφωνα με πράξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια, ο ΟΑΣΘ ενδιαφέρεται να αναθέσει την καταγραφή και οικονομική εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης 200 λεωφορείων του. Αντίστοιχη διαδικασία είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του… […]